วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

Les variétés régionales du français

La variation régionale, en français, peut être abordée de deux manières :
en considérant que le français est un synonyme de la
langue d'oïl, ce qui implique que tous les dialectes romans du domaine d'oïl sont des variétés dialectales du français (voir l'article langue d'oïl) ;
en se limitant à ce qu'on appelle le « français régional », ensemble de variétés régionales dans le monde, qui restent très proches du français standard. C'est ce sens qui est développé ici.
Certains néologismes peuvent également être empruntés au
vocabulaire du français régional. On appelle « français régional » les mots ou les expressions employés dans certaines régions de la francophonie, mais non retenus dans les dictionnaires académiques du français ou qui ne sont pas utilisés dans l'ensemble de la francophonie. Il ne s'agit pas de langue familière, mais bien du français qui a évolué de façon différente.
Dans une partie de la moitié nord de la
France par exemple, le repas du matin s'appelle « petit-déjeuner », celui du midi le « déjeuner » et celui du soir le « dîner », le « souper » désignant la collation prise le soir après le spectacle ; au Québec, dans le reste du Canada, en Belgique et en Suisse, on dit « déjeuner », « dîner » et « souper ». En Belgique et en Suisse, on dit « septante » (70) et « nonante » (90) tandis qu'en Suisse on dit « huitante » (80) mais seulement dans certains cantons (la forme ancienne et aujourd'hui désuète de « huitante » était « octante »). Au Québec, dans le reste du Canada, en Suisse, en Belgique et dans certaines régions françaises, on dit « tantôt » là où le français de Paris mais aussi le français africain utilise « tout à l'heure » ; au Québec également, « magasiner » pour « faire des courses » (pour éviter l'anglicisme « faire du shopping »), alors que ce mot est perçu comme un barbarisme en France). Au Sénégal et en Afrique francophone, on parle parfois d'« essencerie » pour éviter le néologisme anglais de « station service », alors que ce mot est également perçu comme un barbarisme en France. Au Québec et souvent dans le reste du Canada, on dit aussi « avoir une blonde » au lieu de « avoir une petite amie » ou « avoir une copine », « avoir un chum » au lieu de « avoir un petit ami » ou de « avoir un copain », etc.
Ce ne sont que quelques exemples et le français est riche de différences lexicales dans ses variantes régionales.

วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งฝรั่งเศส (Maison de la France) ได้จัดทำหนังสือแนะนำการท่องเที่ยวซึ่งมีชื่อว่า France Guide ซึ่งรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวต่างๆ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ
1.
ฝรั่งเศสมีทุกสิ่งที่คุณค้นหา (บทนำ)[แหล่งธรรมชาติ] [แรงบันดาลใจในการเยือน][สีสันแบบฝรั่งเศส] [ง่ายและเป็นอิสระ]
2.
คุณสามารถเที่ยวฝรั่งเศสที่ไหนได้บ้าง (แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว)[ปารีสและเขตอิล-เดอ-ฟร็องซ์] [ภาคเหนือ][ภาคตะวันตก] [ภาคใต้][ภาคกลาง] [ภาคตะวันออก] [ดินแดนโพ้นทะเล]
และ 3.
คู่มือนักเดินทาง (ข้อแนะนำ)สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสได้นำข้อมูลทั้งหมดซึ่งแปลเป็นภาษาไทยโดยสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ มาใส่ไว้ในเว็บไซต์นี้แล้ว
ขอให้สนุกกับการหาข้อมูลและการเที่ยวฝรั่งเศส !